Informatikai igazságügyi szakértő

A bűnüldöző szervek, a hatóságok és a bíróság a büntetőeljárás során sokszor kerülnek olyan helyzetbe, ahol a tényállás egyes elemeinek értelmezéséhez nem elegendő az általános műveltség, speciális szakmai ismeret szükséges hozzá. Ezt az ismeretet biztosítják a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara tagjai az eljáró hatóságok számára.

Az igazságügyi szakértői titulust csak olyan ember viselheti, aki a szakterületén belül képes objektív szakvéleményt alkotni, legyen szó bármilyen megbízásról vagy felkérésről. Az informatikai szakértő által megválaszolt kérdések pedig alkalmasak bírósági perek, hatósági vizsgálatok eldöntésére. Az igazságügyi szakértői titulust csak olyan ember viselheti, aki a szakterületén belül képes objektív szakvéleményt alkotni, legyen szó bármilyen megbízásról vagy felkérésről: http://itigazsagugyiszakerto.hu/ .

Ezt a szakmát, az igazságügyi informatikai szakértőt csak olyan emberek végezhetnek, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a szakmájukon belül és akik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kinevezésre kerültek.

IT igazságügyi szakérő Miskolcon

Informatikai igazságügyi szakértő az ország minden részén megtalálható, szinte minden nagyobb városban. Ez egy bizalmi munka, amelyben bizonyítani kell. Ilyen igazságügyi szakértő Dr. Hornyák Olivér Miskolcon, aki pályafutása során többször bizonyította már a pontos, precíz munkavégézése mellett, hogy a határidőket is tökéletesen betartja. Ez sok esetben perdöntő lehet, ha egy bírósági büntető eljárásról van szó. Egy időben érkező szakvélemény sokat számít. Sajnos az igazságügyi szakértőknek nem mindig sikerül tartaniuk ezeket a időpontokat, de Dr. Hornyák Olivérnek igen.

DrHornyak_Oliver_informatikai_igazsagugyi_szakerto

Az Informatikai igazságügyi szakértő szakterületei

  • informatikai berendezések, számítógépek, perifériák és helyi hálózatok (hardver),
  • informatikai biztonság,
  • informatikai rendszerek tervezése, szervezése;
  • stúdiótechnika, multimédia területtel összefüggő informatikai tevékenység,
  • számítástechnikai adatbázis, adatstruktúrák,
  • szoftverek

Ki lehet Informatikai igazságügyi szakértő?

Az, aki büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés hatálya alatt.

A bejegyezni kért szakterületen, jelen esetben az informatikában, az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához meghatározott képesítéssel, és a képesítés megszerzésétől számított – főszabályként – legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A szakterületén működő szakmai kamara tagja, ha a tevékenység folytatásához a kötelező kamarai tagságot jogszabály előírja.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a hatósági kirendelésnek – a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – eleget tesz.

Forrás: http://miszk.hu/tudastar/gyakran-ismetelt-kerdesek.html