Generál kivitelezés

Ha házak, lakóépületek, vagy egyéb létesítmények építésével, vagy felújításával kapcsolatosan érdeklődünk, akkor óhatatlanul is szembe találkozunk a generálkivitelezés fogalmával, meg még egy csomó, hasonló kifejezéssel persze. De hol is találkozhatunk leggyakrabban a generálkivitelezés kifejezés használatával? Olyan építőipari munkákkal és tevékenységgel kapcsolatos cégek honlapján, akiknek a fő tevékenységük, vagy résztevékenységük a generálkivitelezés.

Mit jelent a generál kivitelezés?

A generál kivitelezés szó két részből áll. A szó első fele a „generál”, ami egyrészt egy magyar együttes, de jelent létrehozást, serkentést is, esetünkben a szó összefogásra, a folyamat levezénylésére, lebonyolítására vonatkozó jelentése az irányadó. Mint a hadseregben a generális, aki egy magas szintű katonai vezető. A generál kivitelezés szó jelentése annak etimológiáját, vagyis származástanát tekintve már jól meg is ragadja a lényegét, ráadásul fedi is azt, amilyen jelentést korunkban tulajdonítanak neki. A generálkivitelezés fentiek nyomán egy olyan tevékenységet takar, ami vállalja, hogy nagyobb, összetettebb építéssel, vagy ilyen jellegű beruházással kapcsolatosan a vele az adott projekten együttműködő alvállalkozók munkájának összehangolásával lebonyolítja az egész kivitelezési folyamatot, elvégzett munkájáért – ahogyan minden alvállalkozójáért is – felelősséget vállal. Ez a felelősségvállalás alapvetően és logikusan gazdasági és műszaki jellegű. Vagyis adott áron, adott műszaki paraméterek előállítása.

generál kivitelezés

A generál kivitelezés, mint tevékenység szereplői

A téma jogi háttere definiálja, vagyis meghatározza az ügyletben résztvevő szereplőket és azok alapvető felelősségi és jogkörét. Az első szereplő, akinek igényét/igényeit a kivitelezőknek ki kell majd elégíteni, az tulajdonképpen a megrendelő, aki kényelmi/szakmai/pénzügyi okokból kifolyólag nem óhajtja a kapcsolatot tartani minden, a folyamatban érintett alvállalkozóval, neki az a lényeg, valaki összefogja és az egészet lezavarja a megadott áron és a kívánt minőségben. A megrendelő így szerződést csak a generálkivitelezővel köt, s mint olyan így a legfrissebb jogszabályi meghatározás szerint egyben fővállalkozó lesz, aki persze szerződésben áll a munka egyes fázisait, részfolyamatait végző szakemberekkel, vagy cégekkel, az alvállalkozókkal. A törvény alapján mindenki fővállalkozónak számít, aki közvetlenül áll szerződéses kapcsolatban a megrendelővel, tehát direktben neki számláz. Ez a terminológia kissé furcsa, de jogvita esetén segít megvalósítani a hatékony jogi érdekérvényesítést. Tulajdonképpen egy ilyen szerződésben is a jóhiszeműség elve alapján nem az a lényeg, hogy kit hogyan neveznek, hanem hogy nevezett felek milyen vállalásokat tesznek és hogy lényegében miben állapodnak meg. Jogvita esetén az életszerűség és a valós tényállás keretein belül úgyis meghatározásra kerül, hogy ki mit csinált, onnan pedig a törvény által kiosztott nevekhez csatolt felelősségi körök szerint jár el a bírói joggyakorlat.

A generálkivitelezés jogi háttere

A generálkivitelezés teljes folyamatért az azt végző fővállalkozó tartozik felelősséggel, melynek emiatt felelősségbiztosítást is kell kötnie a tevékenységre, melynek tényét az érintett hatóság ellenőriz is a biztosítási kötvény bekérésével.